Görme Engelliler

Köseceli Çok Programlı Lisesi

Köseceli Çok Programlı Lisesi 30.06.1996 tarihinde Bakanlık oluru ile açılmıştır.

1984-1995 yılları arasında İlkokul olarak kullanılan bina 1996 yılında Köseceli Çok Programlı Lisesine devredilmiştir.

2006 Eylül ayından itibaren Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlanarak Köseceli Lisesine dönüştürülmüştür.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Köseceli Çok Programlı Lisesi: İmam Hatip Lisesi Programı, Çocuk Gelişimi Programı ve Genel Lise Programı olmak üzere üç programda Eğitim-Öğretime devam etmektedir.